نام پروفیل

GF50

مدل پروفیل

نمای آلومینیوم سری 50mm

جنس آلومینیوم
پوشش

پودری الکترواستاتیک آنودایز شده

عمق فریم

[50-175]

دانلود کاتالوگ

دانلود

توضیحات

سری GF50 یک سیستم کرتین وال است که با استفاده از پروفیل های عمودی و افقی یکسان دارای روش جدیدی برای هدایت و خروج آب می باشد. استفاده از اینسلیتور های عمودی و افقی متفاوت باعث شده تا ضریب انتقال حرارت این سیستم به شکل قابل توجهی کاهش یابد.