نام پروفیل

GF60

مدل پروفیل

نمای آلومینیومی سری 60mm

جنس آلومینیوم
پوشش

پودری الکترواستاتیک آنودایز شده

عمق فریم

[60-210]

دانلود کاتالوگ

کاتالوگی برای این محصول اضافه نشده است!

توضیحات

سری GF60 یک سیستم کرتین وال است که با استفاده از پروفیل های عمودی و افقی یکسان دارای روش جدیدی برای هدایت و خروج آب می باشد. استفاده از اینسلیتور های عمودی و افقی متفاوت باعث شده تا ضریب انتقال حرارت این سیستم به شکل قابل توجهی کاهش یابد.